NSN

WHMail 2, Webhusets gamle webmail-løsning, vil legges ned 14.02.2019 ((EOL - End of Life). Etter denne datoen er det ikke lenger mulig å logge seg på WHMail 2-grensesnittet. Ny løsning for webmail er tilgjengelig på https://ox.webhuset.no.

Viktig
Kalender og adressebok vil ikke bli videreført til Open Xchange. Hver bruker må selv kopiere data over dersom det er ønskelig å ta med denne informasjonen. Se forøvrig våre guider på temaet:
https://www.webhuset.no/hjelp/18.

For å gå til gammel webmail-løsning, klikk her.

Med vennlig hilsen,
NSN AS